Labor Day – Święto Pracy w USA

Choć w w Europie, jak również w wielu innych miejscach na globie Święto Pracy obchodzone jest 1 maja, Stany Zjednoczone oraz Kanada wysiłek klasy robotniczej świętują w pierwszy poniedziałek września.

Labor Day USA

Labor Day, amerykańskie Swięto Pracy, obchodzone jest w pierwszy poniedziałek września.

Podobnie, jak w przypadku wielu innych świąt w USA, wolny poniedziałek w poprzedzającym go weekendem pozwala na dłuższy, bo 3-dniowy wypoczynek.

Z racji na rozpoczęty już rok szkolny – w USA, na szczeblu szkoły podstawowej i średniej zaczyna się on już w sierpniu – weekend Święta Pracy uznawany jest za nieoficjalny koniec lata (podobnie jak Memorial Day sezon letni nieoficjalnie rozpoczyna).

Labor Day – historia święta

Pierwszy poniedziałek września ustanowiony został oficjalnym dnem obchodów Labor Day decyzją Kongresu w 1894, za prezydentury Grovera Clevelanda. Genezy święta szukać należy jednak wcześniej.

Rosnąca w siłę klasa robotnicza, której wysiłkiem powstawał „nowy kraj” Stany Zjednoczone, zaczęła organizować się w związki zawodowe już w połowie XIX wieku. Jej trudna sytuacja oraz brak ustawodawstwa gwarantującego godne warunki pracy i wynagrodzenia prowadziły do częstych demonstracji. Te przybierały często formę starć z policją, jedno z najdrastyczniejszych miało miejsce w 1886 roku w Chicago. Głównym postulatem Haymarket Riot, bo pod taką nazwą przeszło do historii, było wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy.

Robotnicy protestowali także pokojowo, podczas przemarszów a nawet pikników, podczas których, w świątecznej atmosferze budowali poczucie jedności, zwracali uwagę społeczeństwa na swoje postulaty oraz gromadzili środki finansowe na dalszą walkę.

Labor Day parada

Parada z okazji Labor Day w Nowym Jorku.

Okres rozkwitu działalności związkowej w Stanach Zjednoczonych przypada na połowę XX wieku. Szacuje się, iż w latach 50-tych około 40% pracujących przynależała do związków zawodowych. Obecnie odsetek ten zmalał znacząco: obecnie jest to już zaledwie około 14%.

Jak obchodzony jest Labor Day w USA?

Oficjalne obchody Święta Pracy w USA przybierają formę parad i wieców organizowanych przez lokalne władze oraz związki zawodowe. Biorą w nich udział politycy, a także aktywiści związkowi. Wiele z ich wystąpień transmitowanych jest przez telewizje, które z resztą przygotowują często specjalne programy składające hołd klasie robotniczej i jej wkładowi w budowanie amerykańskiej demokracji.

Instytucje państwowe, giełdy papierów wartościowych oraz wiele banków jest nieczynnych podczas Święta Pracy w USA.

Labor Day Weekend

Wrześniowe święto jest za to doskonałą okazją dla prywatnych biznesów, aby zwiększyć przychody, zwłaszcza tych powiązanych z turystyką i usługami.

Wielu Amerykanów wybiera Labor Day Weekend na ostatni letni wyjazd. Inni wybierają się na zakupy, korzystając ze specjalnie przygotowanych na tą okazję promocji. Dzień wolny od racy dla jednych wiąże się więc z wydłużonymi godzinami pracy dla innych.

Czytaj także:

Święta w USA.