Czas letni w USA – kiedy przestawiamy zegarki w Stanach Zjednoczonych?

W niedzielę, 12 marca, Amerykanie przestawili zegarki na czas letni. Być może będzie to już ostatnia taka zmiana: 15 marca 2022 Senat Stanów Zjednoczonych przegłosował ustawę mającą na celu wprowadzenie czasu letniego (Daylight Saving Time) na stałe.

Ustawa przyjęta została jednogłośnie. Za rezygnacją ze zmiany czasu opowiada się także większość społeczeństwa. The Sunshine Act, bo taką nosi nazwę, wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Izbę Reprezentantów oraz podpisania przez prezydenta Joe Bidena.

Jeśli projekt zostanie zatwierdzony, a wszystko na to wskazuje, obowiązywać zacznie dopiero od listopada 2023 roku, tak, aby wiele sektorów, w szczególności zaś branża transportowa, miało czas na przygotowanie się do zmian.

Powiązany link: Senate passes bill that would make Daylight Saving Time Permanent.

Planując podróż wiosną lub jesienią do Stanów Zjednoczonych, pamiętaj, iż kraju tym obowiązują nieco inne, niż w Europie zasady zmiany czasu. Czas letni w USA, określany tu jako DST, czyli Daylight Saving Time, zaczyna się kilka tygodni wcześniej niż w Polsce, kończy się zaś nieco później – znajdź więcej informacji poniżej.

Ponadto, choć przeważająca część kontynentu północnoamerykańskiego, a więc także Kanady, stosuje się do reguł zmiany czasu, istnieją wyjątki.

czas letni

Większośc terytorium Stanów Zjednoczonych przestawia zegarki wiosną i jesienią.

Kiedy zaczyna się czas letni w USA?

W Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w Kanadzie i na Grenlandii, zegarki przestawiane są o godzinę do przodu, z 2 na 3 nad ranem, w drugą niedzielę marca. Dla przypomnienia, w Polsce czas letni zaczyna się w ostatnią niedzielę marca.

Koniec czasu letniego w USA

Czas z letniego na zimowy w Stanach Zjednoczonych zmienia się w pierwszą niedzielę listopada, także o 2 nad ranem, kiedy to zegary przestawiane są do tyłu, na godzinę 1, pozwalając spać o godzinę dłużej. W Europie następuje czas letni kończy się w ostania niedzielę października. Oznacza to, iż różnica czasowa pomiędzy Polską a USA przez krótki okres w roku niweluje się o godzinę.

Czas letni w USA w 2023

W tym roku zmiana czasu z zimowego na letni w Stanach Zjednoczonych miała miejsce 12 marca.

Czas letni w USA zakończy się w 2023 roku w dniu 5 listopada.

Hawaje i część Arizony bez czasu letniego

Jak już wspomnieliśmy, nie całe terytorium Stanów Zjednoczonych zmienia czas na letni. Wyjątki to:

Hawaje. Na płożonym w pobliżu równika archipelagu długośc dnia i nocy pozostaje praktycznie niezmienna przez cały rok, w związku z czym władze stanu zrezygnowały ze zmiany czasu na przestrzeni roku.

Arizona. Przeważająca większość stanu zrezygnowała z przestawiania zegarków o godzinę do przodu latem. Upalny klimat Arizony sprawia, iż mieszkańcy stanu nie zabiegają o jak największą ilość godzin słonecznych do wykorzystania w ciągu dnia, wręcz przeciwnie.

Wyjątkiem jest położone w północno wschodniej części stanu terytorium Indian Navajo, na którym kwestia zmian czasu dodatkowo się komplikuje. ‘Kraj Navajo’ jest największym rezerwatem Indian w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje powierzchnię ponad 70 tyś. km2, obejmującą także częściowo na stany Utah i Nowy Meksyk. Rada terytorium podjęła decyzję o zmianie czasu na zasadach wspólnych dla większości Stanów Zjednoczonych. W centrum Kraju Navajo położony jest jednak kolejny, mniejszy rezerwat Indian Hopi, w którym z kolei zegarków się nie przestawia. Wewnątrz tegoż rezerwatu, istnieje jednak niewielka enklawa Navajo, w której, jak w reszcie Kraju Navajo czas zmieniany jest wiosną i jesienią.

Kraj Navajo

Mapa stref czasowych w Arizonie.

Tak skomplikowany system stref czasowych sprawia, iż podróżując dużo w północno-wschodniej Arizonie zegarek przestawiać trzeba będzie nawet kilkukrotnie w ciągu doby.

Sprawdź aktualną godzinę w wybranym miejscu w Ameryce.

Całoroczny czas letni na Florydzie?

Kilka innych amerykańskich stanów rozważa zaniechanie zmiany czasu. Najbardziej zaawansowana w tych planach jest jednak Floryda, gdzie od dawna już podejmowane są inicjatywy ustawodawcze zmierzające do ustanowienia całorocznego czasu letniego. Być może nastąpi to już w niedalekiej przyszłości. Gubernator Florydy podpisał już ustawę Sunshine Protection Act, które wymaga obecnie zaaprobowania przez kongres.

Czytaj także: