Zasady wjazdu do USA

Przygotowując się do podróży do Stanów Zjednoczonych, napotkasz z pewnością z wieloma skrótowymi nazwami instytucji i procesów regulujących zasady wjazdu do USA. Zacznijmy od wyjaśnienia podstawowej terminologii.

Co to jest VWP – Visa Waiver Program?

Co to jest ESTA – Electronic System for Travel Authorisation?

Co to jest APIS – Advanced Passenger Information System?

Co to jest SFDP – Secure Flight Passenger Data?

Co to jest TSA – US Transportation Security Administration?

Przez wiele lat, jedynym sposobem wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych było uzyskanie wizy w ambasadzie tego kraju. Wiązało się to z wieloma formalnościami, oraz długim okresem oczekiwania, nie wspominając już o znacznych kosztach. Włączenie Polski do Programu Ruchu bezwizowego – Visa Waiver Program – pod koniec  2019 roku było dużym ułatwieniem dla osób wybierających się do USA, w celach turystycznych, lub biznesowych, na okres nieprzekraczający 90 dni.

zasady wjazdu do USA

Program Ruchu Bezwizowego, VWP, zatwierdzony został przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1986 roku, upraszając i uniformizując zasady wjazdu do USA na pobyt do 3 miesięcy (90 dni) dla obywateli wszystkich krajów biorących w nim. Aby móc przekroczyć granicę Stanów Zjednoczonych, drogą powietrzną lub morską, podróżny posiadać musi ważny paszport biometryczny, bilet na podróż powrotną, lub dalszą, do innego kraju, a także wypełnić uprzednio formularz ESTA, o którym poniżej.

Po tragicznym w skutkach zamachu terrorystycznym na nowojorskie World Trade Center, 11 września 2001 roku, zaostrzone zostały wymagania dotyczące wjazdu do USA, zwłaszcza, jeśli chodzi o sprawdzenie ewentualnych powiązań osoby starającej się o wjazd z organizacjami terrorystycznymi, jak i paszport. Od 2016 roku, jedynie paszport biometryczny, czyli zawierający czip z danymi biometrycznymi posiadacza (m.in.: wzór linii papilarnych i siatkówki oka) upoważnia do wjazdu na teren tego kraju.

VWP (Visa Waiver Program) – wyjątki

Program Ruchu Bezwizowego pozwala obywatelom 39 krajów, w tym także Polski, podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych na okres do 90 dni, z pewnymi jednak wyjątkami.

Przykłady sytuacji, które mogą wpłynąć na odmowę autoryzacji wjazdu do USA w ramach VWP:  

 • Rejestr kryminalny. Nie wszystkie przewinienia karalne oznaczają automatycznie odmowę autoryzacji wjazdu do USA, jednak ich zatajenie pociągnie za sobą poważne konsekwencje. Nie ryzykuj!
 • Groźne choroby zakaźne.
 • Podróże do Iranu, Iraku, Sudanu, Syrii, Libii, Somalii, Jemenu i Korei Północnej po 1 marca 2011 roku (z wyjątkiem osób posiadających uzasadniony powód podróży, np., w związku z wykonywanym zawodem).
 • Podwójne obywatelstwo irańskie, irackie, syryjskie lub sudańskie.

ESTA – Electronic System for Travel Authorization

Elektroniczny System Autoryzacji Podróży jest najważniejszym narzędziem procesu selekcji kandydatów do skorzystania z Programu Ruchu Bezwizowego.

Wniosek elektroniczny ESTA składa się (osobiście, lub przez osobę trzecią) na oficjalnej stronie internetowej Biura Ceł i Ochrony Granic oraz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych. Wymaga on podania danych osobowych, danych dotyczących paszportu, odpowiedzenia na szereg pytań dotyczących bezpieczeństwa oraz dokonania opłaty w wysokości $14, za pomocą popularnych kart kredytowych, lub Pay Pal.

Wniosek rozpatrzony zostanie w terminie do 72 godzin, choć w wielu przypadkach następuje to o wiele szybciej.

Pamiętaj, iż autoryzacja ESTA nie jest stuprocentową gwarancją wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. Pozwala ona jedynie rozpocząć podróż do USA. Ostateczną decyzję podejmie oficer straży granicznej na amerykańskim lotnisku, lub w porcie morskim. Przypadki odmowy wjazdu są jednak niezwykle rzadkie i zdarzają się jedynie w uzasadnionych przypadkach.

Zobacz, jak wypełnić wniosek ESTA.

Odrzucenie wniosku ESTA online nie jest równoważne z koniecznością zrezygnowania z wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Nadal możesz ubiegać się o wizę w ambasadzie przechodząc standardową, i niestety czasochłonną, procedurę.

W Polsce, o wizę do USA wnioskować można w Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie, jak również w Konsulacie Generalnym w Krakowie.

APIS – Advanced Passenger Information System

Ze względów bezpieczeństwa, Stany Zjednoczone, podobnie jak wiele innych krajów zobowiązują wszystkie linie lotnicze realizujące rejsy na ich teren do przekazywania danych na temat pasażerów w ramach systemu APIS (Advanced Passenger Information System).

Przewoźnik wymagać może podania następujących informacji:

 • Pełne imię i nazwisko, w formie, w jakiej figuruje w paszporcie
 • Data urodzenia
 • Obywatelstwo
 • Kraj zamieszkania
 • Płeć
 • Dane paszportu (numer, data ważności i organ wydający)
 • Dokładny pierwszy adres pobytu w Stanach Zjednoczonych

Secure Flight Passenger Data (SFPD) i Transport Security Administration (TSA)

Równolegle z weryfikacją APIS, d 2009 roku, zgodnie z zaostrzonymi wymogami amerykańskiej Administracji Bezpieczeństwa Transportu TSA (Transport Security Administration) wszystkie linie lotnicze realizujące połączenia do Stanów Zjednoczonych przekazać muszą w terminie nie późniejszym niż na 72 godziny przed początkiem podróży dane o pasażerach w ramach programu Secure Flight Passenger Data.

Oprócz pełnego imienia i nazwiska, płci, daty urodzenia podać tu można także numer redress, jeśli takowy został nadany. Chodzi tu o numer referencyjny nadany przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego podróżnym, którzy mieli wcześniej problem z wjazdem na teren USA, lub z różnych powodów, na przykład zbieżności nazwisk z osobą figurującą na ‘czarnej liście’ służb bezpieczeństwa, poddawani są zaostrzonej kontroli. Pozwala on szybciej zidentyfikować pasażera.

TSA weryfikuje tożsamość pasażerów i, w przypadku, gdy istnieją wątpliwości co danej osoby może zwrócić się o dodatkowe informacje, lub, w uzasadnionych przypadkach zabronić przewoźnikowi wpuszczenia jej na pokład.

Wymagane informacje dostarczone muszą być przewoźnikowi najpóźniej 72 godziny przed wylotem. Jeśli rezerwujesz lot w ostatniej chwili, po przekroczeniu tego terminu, podać je będziesz musiał podczas rezerwacji.

Rezerwując lot z większym wyprzedzeniem masz możliwość wprowadzenia żądanych informacji od razu. W przypadku, gdy tego nie zrobisz, linia lotnicza poprosi Cię o to w terminie bliższym daty wylotu.

Zasady wjazdu do USA: wiza B1/B2

Jeśli posiadasz już ważną wizę na pobyt w celach turystycznych lub biznesowych do 90 dni, a cel Twojej podróży, ani czas jej trwania nie zmieniły się nie masz potrzeby składania wniosku ESTA. Nadal będziesz musiał udzielić liniom lotniczym informacji w ramach programów APIS/SFPD.

Znajdź odpowiedzi na często zadawane pytania na temat ESTA na portalu Ambasady i Konsulatu USA w Polsce.

____________________________________________________________________________

Powyższe informacje aktualne były w momencie powstawania artykułu. Zasady wjazdu do USA mogą ulec zmianie.