Polacy, którzy marzą o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych mają ponownie szansę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały, naukę i pracę, czyli tak zwaną Zieloną Kartę / Green Card.

Najprostszym, choć niedającym gwarancji powodzenia, sposobem na uzyskanie wizy imigracyjnej do tego kraju jest Loteria Wizowa.

Wysyłanie zgłoszeń do tegorocznej edycji loterii rozpoczęło się 7 października na oficjalnej stronie amerykańskiego Departamentu Stanu.

Do kiedy można wziąć udział w Loterii Wizowej?

Ostateczny termin składania aplikacji o Zieloną Kartę w ramach loterii to 9 listopada 2021.

loteria wizowa usa

Do 10 listopada 2020 wziąć możesz udział w Loterii Wizowej na rok 2022.

Znajdź więcej informacji, jak wypełnić zgłoszenie do Loterii Wizowej Green Card w dalszej części artykułu.

Green Card Lottery organizowana jest od 1990 roku, w ramach programu Diversity Immigrant Visa, w skrócie DV, dzięki któremu od 50 do 55 tysięcy osób z całego świata rocznie uzyskuje wizę imigracyjną do Stanów Zjednoczonych.

Celem programu jest zwiększenie różnorodności emigracji do USA, z naciskiem na kraje, z których w ostatnich 5 latach przybyło do Stanów najmniej osób. Od początku istnienia loterii, wizę wygrało ponad 12 milionów emigrantów.

Czym jest Zielona Karta / Green Card w USA?

Amerykańska Green Card – nie mylić z Zieloną Kartą samochodową, dokumentem poświadczającym, iż pojazd posiada ubezpieczenie OC – jest zezwoleniem na pobyt stały w Stanach Zjednoczonych dla osób niebędących obywatelami tego kraju. Uprawnia ona także do nauki i pracy w USA oraz przekraczania granicy z Kanadą, bez konieczności posiadania wizy kanadyjskiej. Po 10 latach Zielona Karta w USA wymaga odnowienia.

Status stałego rezydenta Stanów Zjednoczonych stracić można łamiąc amerykańskie prawo, w tym też imigracyjne, a także opuszczając terytorium USA na dłużej, niż rok.

Polska wielokrotnie wyłączona była z loterii, ze względu na wysoki współczynnik emigracji do USA.

Loteria Green Card – wygraj wizę do USA  na rok 2023

Włączenie Polski do najnowszej edycji loterii wizowej, w której brać można udział do 9 listopada 2021, pozwala na wygranie wizy zezwalającej na wjazd na teren USA dopiero w 2023 roku, stąd jej nazwa DV-2023 / Diversity Visa Program 2023. Cały proces ubiegania się o wizę zajmuje około 2 lat. Od 8 maja 2022 roku sprawdzac będzie można status wniosku online, na stronie https://www.dvlottery.state.gov/, w zakładce „Entrant Status Check”.

Na podstawie obserwacji z poprzednich lat, szacuje się, iż w loterii weźmie udział w tym roku około 9 milionów osób. Około 3 miliony zgłoszeń uznanych zostanie za nieważnie jeszcze przed samym losowaniem, z uwagi na błędy przy wypełnianiu zgłoszenia oraz niespełnianie ogólnych wymogów dla kandydatów na pobyt stały.

Z racji na dużą ilość Polaków ubiegających się o wyjazd na stałe do USA, w 2007 roku, Polska została wykluczona z loterii wizowej, otrzymując ponownie możliwość wzięcia w niej udziału dopiero w 2013 roku. Od tego czasu Zieloną Kartę udaje się uzyskać kilkuset Polakom rocznie, jednak liczba ta stale spada. W edycji 2020, przyznano ją zaledwie 384 aplikantom z Polski.

Z edycji DV-2023 Loterii Wizowej wyłączeni są obywatele następujących krajów: Bangladesz, Brazylia, Chiny (wraz z Hong Kongiem), Dominikana, El Salvador, Filipiny, Gwatemala, Haiti, Honduras, Indie, Jamajka, Korea Południowa, Meksyk, Nigeria, Pakistan, Kanada, Kolumbia, Wielka Brytania (z wyłączeniem Irlandii Północnej) oraz jej terytoria zależne, Wietnam.

Kto może wziąć udział w Loterii Wizowej?

Pomimo wyłączenia powyższych krajów z obecnej edycji loterii, ich obywatele nadal będą mogli wiząć w niej udział o ile:

  • Małżonek/małżonka, także figurujący/a w zgłoszeniu pochodzi z kraju dopuszczonego do loterii.
  • Rodzice kandydata pochodzą z kraju dopuszczonego do loterii i nie przebywają na stałe w kraju z loterii wyłączonym.
  • Kandydat posiada zaświadczenie o ukończeniu edukacji na poziomie co najmniej amerykańskiej szkoły średniej (12 lat nauki).

Zielona Karta obejmuje także małżonka/małżonkę oraz dzieci w wieku do 21 lat.

Po 5 latach legalnego pobytu w USA wystąpić można o przyznanie obywatelstwa amerykańskiego. Po 10 latach od otrzymania Zielonej Karty zwrócić się można o przyznanie dożywotniego pozwolenia na pobyt stały.

Kandydaci mogą wysłać tylko jedno zgłoszenie w każdej edycji loterii, dozwolony jest jednak udział w kolejnych edycjach.

Jak wziąć udział w Loterii Wizowej do USA / Green Card Lottery

Zgłoszenia do udziału w loterii składac można jedynie online, poprzez formularz na stronie internetowej Electronic Diversity Visa Lottery Departamentu Stanu USA. Jest to nieskomplikowany i nieodpłatny proces.

Podobnie, jak w przypadku preautoryzacji wjazdu na teren USA ESTA (która stosunkowo niedawno zastąpiła obowiązek wizowy dla obywateli polskich), wielu „pośredników” oferuje odpłatną oczywiście pomoc w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do loterii.

Przewodnik-USA odradza korzystanie z tego rodzaju usług. Tego samego zdania zdaje się być amerykański Departament Stanu, który na stronie Diversity Visa zamieścił ostrzeżenie przed oszustami starającymi się wyłudzić pieniądze od aplikantów loterii.

Materiał wideo poniżej (w języku angielskim), wyjaśnia, jak wypełnić zgłoszenie do Green Card Lottery.

Uwaga: powyższy materiał może nie być w 100% aktualny; zawsze zapoznaj się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi loterii.

Czy Loteria Wizowa zostanie zlikwidowana?

Od wielu lot środowiska republikańskie w USA podnoszą temat zlikwidowania Green Card Lottery. Dość zdecydowanie wypowiadał się także w tej kwestii niechętny emigracji do USA prezydent Trump. Szczególną inspiracją do postulowania zamknięcia loterii stał się atak terrorystyczny, który miał miejsce w Nowym Jorku w październiku 2017 roku. 8 osób straciło życie, wiele zaś poniosło obrażenia, gdy pochodzący oryginalnie z Uzbekistanu terrorysta wjechał samochodem w tłum przechodniów.

Siedem lat wcześniej wjechał on legalnie na teren Stanów Zjednoczonych legalnie właśnie na podstawie wygranej w loterii Zielonej Karty. Trump wykorzystał ten incydent, aby podważyć zasadnośc przyznawania Green Card losowo, nie zaś na podstawie zasług kandydatów.

Jak widać jednak, Loteria Wizowa nadal pozostaje alternatywą dla osób, które chciałyby uzyskać pozwolenie na pobyt stały i pracę w USA.

Czytaj także:

Paszport i ESTA USA – dokumenty podróży do Stanów Zjednoczonych

Zasady wjazdu do USA

Ten artykuł był ostatnio aktualizowany 9. października, 2021