„Kiedy znów będę mógł/mogła podróżować do Stanów Zjednoczonych” to pytanie, które zadaje sobie wiele osób rozważających amerykańskie wakacje, ale także posiadających więzi rodzinne i zawodowe z tym krajem.

Pandemia wirusa SARS-CoV-2, która, w mniejszym, lub większym stopniu dotknęła wszystkie już kraje świata, zmieniła zasadniczo i na ciągle jeszcze nieprzewidywalny okres sposób, w jaki przemieszczamy się po globie.

loty do USA w czasie pandemii

Loty do USA w czasie pandemii nadal możliwe.

W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem, władze USA podjęły decyzję o zamknięciu granic dla podróżnych ze strefy Schengen, a więc także z Polski w pierwszej połowie marca 2020 roku. Lista krajów, z których obowiązuje zakaz wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych jest stale aktualizowana i, pomimo deklaracji zainteresowania wznowieniem regularnego ruchu rejsowego na trasie USA-Europa ze strony amerykańskiej administracji, na razie ani potencjalni podróżni, ani przewoźnicy lotniczy, nie doczekali się pozytywnych wieści. Wizja słynnej „drugiej fali” wirusa w sezonie jesienno-zimowym dodatkowo odsunęła perspektywę powrotu do stanu sprzed pandemii. Na ograniczenia podróży pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi nie wpłynęła na razie coraz prężniejsza, zwłaszcza w USA, akcja szczepień oraz fakt, iż coraz więcej amerykańskich stanów znosi obostrzenia, otwiera gospodarkę, a co za tym idzie, także najpopularniejsze atrakcje turystyczne.

Nie oznacza to jednak, iż loty do USA w czasie pandemii nie odbywają się. Wręcz przeciwnie, na stronie internetowej PLL LOT przewoźnika narodowego, jedynej linii lotniczej oferującej połączenia bezpośrednie z Polski do Stanów Zjednoczonych bilety dostępne są w sprzedaży. Do kogo są skierowane? Odpowiadamy poniżej.

Czytaj także: Tanie loty do Stanów Zjednoczonych.

Loty do USA w czasie pandemii – kto może polecieć do Stanów Zjednoczonych?

Obecnie obowiązujące uregulowania zabraniają wstępu na teren Stanów Zjednoczonych nieposiadającym obywatelstwa amerykańskiego osobom, które w ciągu 14 dni poprzedzających podróż przebywały na terenie krajów należących do Strefy Schengen, w tym Polski, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Iranu, Chin i Brazylii.

Uwaga: w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji polecamy aktualizowanie informacji w wiarygodnych źródłach, na przykład na portalu amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób lub na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Od zakazu tego obowiązuje jednak szereg wyjątków. Wjazd do USA jest utrudniony, jednak nie niemożliwy; jego zasadność rozpatrywana jest przez amerykańskie władze pod kątem interesu narodowego i w zgodzie z proklamacjami rządowymi dotyczącymi ruchu międzynarodowego.

Oprócz kilku wyjątków, w tym dla obywateli USA, posiadaczy Zielonej Karty, posiadaczy wiz A, G i służb NATO, w każdym przypadku o zgodę na podróż do USA ubiegać się muszą w konsulacie (więcej o tym poniżej).

Po sukcesywnych, wprowadzanych w miarę pogarszania się sytuacji pandemicznej obostrzeniach, zgodę na wjazd na teren USA nadal otrzymać mogą:

  • posiadacze wiz B1/B2 (oraz ich małżonkowie i dzieci) będący menadżerami wyższego stopnia, lub posiadającymi specjalistyczną wiedzę, podróżującymi w celach służbowych, które uznane będą za sprzyjające amerykańskiemu interesowi narodowemu
  • posiadacze wizy P (oraz ich małżonkowie i dzieci), będący zawodowymi sportowcami
  • posiadacze wizy E (przedsiębiorcy i inwestorzy)
  • posiadacze wizy J (pracownicy naukowi, wykładowcy, stypendyści)
  • posiadacze wiz B1/B2 podróżujący z przyczyn humanitarnych, w tym w celu leczenia, lub odwiedzających członka rodziny wymagającego pilnej opieki medycznej
  • posiadacze wiz H-1B będącymi pracownikami służb zdrowia, zaangażowanymi w projekty rządowe
  • posiadacze wiz L (oraz ich małżonkowie i dzieci), będącymi pracownikami służby zdrowia bądź naukowcami prowadzącymi badania medyczne.

Mam ważną autoryzację ESTA – czy mogę podróżować do USA?

Od listopada 2019 roku, obywatele Polski mogli podróżować do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, na podstawie pre-autoryzacji ESTA. Pandemia koronawirusa jednak nie pozwoliła długo cieszy się tym, od dawna wyczekiwanym ułatwieniem.

Ważna autoryzacja ESTA nie jest obecnie warunkiem zezwalającym na podróż do USA. W każdym przypadku należy zwrócić się do konsulatu Stanów Zjednoczonych z prośbą o autoryzację wyjazdu. Udzielona zostanie ona osobom, których podróż uznana będzie za przynoszącą korzyści interesowi narodowemu USA (w ramach NIE – National Interest Exception). W tym celu przedstawić należy plan podróży oraz wszelką dokumentację wskazującą jej zasadność.  Jak nietrudno się domyślić, nie mogą na nią liczyć osoby podróżujące w celach turystycznych.

Autoryzacja dotyczy jednorazowej podróży, która odbyć się musi w ciągu 30 dni od daty jej udzielenia.

Koronawirus a podróże – bezpieczeństwo na lotnisku i w samolocie

Podróżowanie w czasach pandemii może okazać się stresującym przeżyciem, zwłaszcza w przypadku wielogodzinnych lotów za ocean. Przygotowując się do podróży zadbaj o zaopatrzenie się w niezbędną ilośc środków ochrony osobistej, a w szczególności maseczek. Wszystkie linie lotnicze wymagają zakrywania nosa i ust przez cały czas trwania lotu. Niezależnie od poglądów na temat skuteczności takiej formy ochrony, wyposażyć się warto w maseczkę dobrej jakości, która sprawdzi się podczas 8- lub więcej godzinnego lotu.

O ile w Polsce, w chwili powstawania artykułu wymagane było noszenie maseczki ochronnej na terenie lotniska, różne reguły obowiązywać mogą na lotniskach docelowych w USA. Warto jest zapoznać się z nimi przed podróżą.

Porady dotyczące podróży samolotem w czasie pandemii, według magazynu Forbes (materiał w języku angielskim). 

Wzmożone środki ostrożności podczas lotów do USA w czasie pandemii spowolnić mogą znacznie obsługę na lotnisku: zostaw większy margines czasu na odprawę!

Niezbędny w podróży jest także żel antybakteryjny, z którego zaleca się korzystać często, wymiennie z dokładnym myciem rąk.

Wskazane jest również zachowanie dystansu 1.5-2 metrów od innych osób, co w warunkach samolotu jest oczywiście niemożliwe. Także większość lotnisk nie jest przystosowana do zapewnienia tak dużych odstępów pomiędzy pasażerami, warto jednak jest kierować się zdrowym rozsądkiem i, o ile to możliwe, unikać tłumów.

Poznaj zalecenia PLL LOT  dotyczące bezpieczeństwa podróży podczas pandemii.

Wakacje w USA?

Aktualizacja: Pomimo, iż w czerwcu bieżącego roku Unia Europejska zliberalizowała zasady podróży z USA do Europy, zezwalając na wjazd zaszczepionych obywateli amerykańskich, także w celach turystycznych, Stany Zjednoczone nie zdecydowały się na otwarcie swoich granic dla Europejczyków. Pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna w USA oraz obawa przed, powszechnym już w Europie, wariantem Delta wirusa SARS-Cov-2, wpłynęły na decyzję amerykańskiej administracji o podtrzymaniu zakazu wjazdu dla turystów z Europy. Szanse, iż jeszcze tego lata możliwe będą podróże z Polski do USA są wiec znikome.

Na teren Stanów Zjednoczonych nie wjadą, w celach turystycznych, także cudzoziemcy, którzy, oprócz Unii Europejskiej, w ciągu ostatnich 14 dnie przebywali także w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Chinach, RPA, Indiach i Brazylii.