Organizacje polonijne w USA

Stany Zjednoczone są domem dla największej na świecie społeczności polskiej zamieszkującej poza granicami kraju. Szacuje się, iż Polonia w USA, zarówno osoby narodowości polskiej, jak i Amerykanie polskiego pochodzenia, liczy sobie około 10 milionów osób, z których aż 600 tysięcy posługuje się językiem polskim.

organizacje polonijne USA

Organizacje polonijne w USA sprawiają iż polska historia, kultura i zwyczaje są często widoczne w amerykańskiej przestrzeni publicznej.

Amerykańska Polonia jest bardzo aktywna, zarówno w zakresie działalności kulturalnej, ekonomicznej, jak i oświatowej.

Poniżej, przedstawiamy niektóre z wielu organizacji polonijnych w USA. Większość Polaków oraz osób polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych zamieszkuje na terenie stanów Nowy Jork, Illinois i Michigan. To w nich właśnie Polonia działa najprężniej.

Kongres Polonii Amerykańskiej (Polish American Congress)

1612 K Street NW, Suite 1200
Washington, DC 20006

Choć nie najstarsza z organizacji polonijnych – pierwsze z nich powstawały na terenie Stanów Zjednoczonych już w XIX w. – cieszy się obecnie największym prestiżem w USA. Istniejący od 1944 roku Kongres Polonii Amerykańskiej jest w rzeczywistości ogólnokrajową federacją zrzeszającą zarówno organizacje, jak i osoby prywatne.

Posiada wiele oddziałów stanowych. Do najważniejszych z nich zaliczają się oddziały w Illinois, Michigan i New Jersey.

Związek Narodowy Polski (Polish National Alliance)

6100 N Cicero Ave
Chicago, IL 60646

Założony w 1880 roku w Filadelfii Związek Narodowy Polski początkowo był, początkowo, organizacją ubezpieczeniową wspomagająca polskich emigrantów w przypadku śmierci członka rodziny. Dochody z działalności ubezpieczeniowej przeznaczane były na cele społeczne i kulturalne w polskiej społeczności emigracyjnej. Wybuch I Wojny Światowej sprawił, iż uwaga ZNP przekierowana została na działalność polityczną. Związek nawiązał z Ligą Narodową oraz Polskim Komitetem Narodowym w Paryżu, podczas II Wojny Światowej zaś, wspierał Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźctwie.

Obecnie, równolegle z komercyjną działalnością ubezpieczeniową, ZNP zaangażowany jest w szereg inicjatyw społecznych i programów mających na celu krzewienie wiedzy na temat historii i kultury polskiej wśród Polonii, jak również promocję uczestnictwa w życiu obywatelskim USA.

Związek wydaje własną gazetę, Polish Daily News (dawniej Dziennik Związkowy) z redakcją w Chicago, wspiera stowarzyszenia kulturalne i grupy folklorystyczne, prowadzi program stypendiów szkolnych i naukowych, posiada własny bank, rozgłośnię radiową oraz aktywnie angażuje się w działalność Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Organizacje polonijne w USA. Zobacz film promocyjny Polish National Alliance:

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa (Polish Slavic Federal Credit Union)

100 McGuinness Vlvd.
Brooklyn, NY 11222

Utworzona w 1976 roku w Nowym Jorku, PSFCU na celu miała pomoc emigrantom z Polski, którzy w związku z brakiem historii kredytowej, mieli problemy z uzyskaniem pożyczek od amerykańskich banków, na przykład na zakup domy.

Obecnie, jako największa etniczna unia kredytowa, oferuje usługi bankowe w szerokim zakresie (między innymi konta katy kredytowe i debetowe, lokaty terminowe, pożyczki, przekazy pieniężne), a także prowadzi działalność społeczną obejmującą programy stypendialne, dotacje

Centrum Polsko-Słowiańskie (Polish Slavic Center)

176 Java Street
Brooklyn, NY 11222

Ta największa organizacja polonijna na Wschodnim Wybrzeżu powstała w 1972 roku z inicjatywy społeczności polskiej w Nowym Jorku. Oferuje wsparcie emigrantom z zakresu doradztwa prawnego, nauki języka angielskiego, przygotowania do egzaminu na obywatelstwo USA, etc. Centrum Polsko-Słowiańskie prowadzi także zajęcia sportowe, w tym tenisa stołowego i szermierki, a także roztacza opiekę nad seniorami.

Fundacja Kościuszkowska (Kościuszko Foundation)

15 E 65th St, New York
NY 10065

Powstałą w 1925 roku Fundacja Kościuszkowska jest jedną z najważniejszych polsko-amerykańskich instytucji o charakterze oświatowym. Jej działalność skupia się na promocji współpracy i wymiany naukowej pomiędzy obydwoma krajami, programach stypendialnych oraz popularyzacji wiedzy na temat historii i kultury Polski.

Na terenie USA Kosciuszko Foundation posiada oddziały w Nowym Jorku, Buffalo, Denver, Houston, Filadelfii, Pittsburghu, Springfield, Clevelend i Chicago. Jej biuro znaleźc można także w Warszawie – znajdź więcej informacji na temat Fundacji Kościuszkowskiej Polska.

Fundacja Kopernikowska (Copernicus Foundation)

5216 W Lawrence Ave.
Chicago IL 60630-3616

Pomysł utworzenia Fundacji Kopernikowskiej zrodził się w 1971, kiedy to władze Chicago zaoferowały tutejszej Polonii miejsce na wzniesienie pomnika Kopernika, z okazji 500-lecia urodzin słynnego astronoma. Nadwyżkę środków pozostałych ze zbiórki na budowę pomnika, Polonia zdecydowała się przeznaczyć na stworzenie polskiego centrum kulturalnego w Chicago. Powstało ono w budynku kina o nazwie Gatway Theatre, decydując się na zachowanie jego oryginalnej sali kinowej. Dziś wykorzystywana jest ona na potrzeby działalności kulturalnej fundacji.

W zakres działalności fundacji wchodzi, między innymi, organizacja dorocznego festiwalu polonijnego „Taste of Poland”, Festiwal Filmu Polskiego, przedstawienia teatralne oraz szkółka teatralna dla dzieci.

Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne (Polish American Historical Association)

1615 Stanley Street
New Britain, CT 06050

Powstałe w 1942 roku, jako część Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne (w skrócie znane od angielskiej nazwy, jako PAHA), zajmuje się badaniem przeszłości Polonii w USA oraz jej wkładem w kulturę amerykańską.

Czytaj także:

Święta w USA w 2020 i 2021.