Nowe rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otwiera Polskę dla podróżnych przybywających drogą lotniczą ze Stanów Zjednoczonych.

Od piątku, zwieszone zostają wobec nich restrykcje narzucone w związku z pandemią Covid-19, która wymogła zawieszenie lub znaczne ograniczenie ruchu na granicach międzynarodowych na całym świecie.

ruch turystyczny z USA do Polski

Zmiany w restrykcjach podróży przywracają ruch turystyczny z USA do Polski.

Oznacza to w praktyce, iż obywatele i rezydenci USA będą mogli swobodnie przekroczyć granice Polski. Zaświadczenie o kompletnym szczepieniu przeciwko koronawirusowi, którego ostatnia dawka został przyjęta, na co najmniej 14 dni przed przybyciem do Polski, zwalnia ich z obowiązku odbycia kwarantanny.

Rozporządzenie polskiego ministerstwa wynika ze zmiany stanowiska Unii Europejskiej wobec ruchu turystycznego nie tylko z USA, ale także innych krajów pozaeuropejskich. Oprócz Stanów Zjednoczonych do listy krajów, wobec których Unia znosi restrykcje dotyczące swobodnego ruchu turystycznego, dołączyły także: Albanię, Tajwan, Hongkong, Liban, Serbię, Macedonie i Makao.

Wcześniej już obejmowała ona Kanadę, Japonię, Australię, Nową Zelandię, Tajlandię, Izrael i Tunezję.

Przed nowelizacją rozporządzenia MSWiA, podróże z USA do Polski były możliwe, jednak w dosyć ograniczonym zakresie i dotyczyły osób posiadających obywatelstwo polskie, lub ich rodzin, osób posiadających Kartę Polaka, stałych, lub czasowych rezydentów kraju, osób posiadających potwierdzone zatrudnienie na terenie Polski i/lub wizę pracowniczą, uczniów placówek edukacyjnych na terenie Polski, naukowców, sportowców, dziennikarzy oraz personelu medycznego, oraz w innych przypadkach rozpatrywanych indywidualnie.

Nie wiadomo czy i kiedy rząd Stanów Zjednoczonych „odwdzięczy się” znosząc restrykcje dla podróżnych z Unii Europejskiej. Administracja Bidena powołała specjalny zespół, którego zadaniem jest opracowanie strategii bezpiecznego otwarcia granic w kontekście dynamicznie zmieniającej się sytuacji pandemicznej. Współpracować będzie ona z ekspertami w zakresie epidemiologii i zdrowia publicznego z Kanady, Meksyku, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.

Loty z USA do Polski

W międzyczasie jednak, powracający ruch turystyczny z USA do Polski jest doskonałą wiadomością dla przewoźników lotniczych, jak również innych operatorów turystycznych.

Polskie Linie Lotnicze LOT, które w związku z restrykcjami w ruchu międzynarodowym, zawiesiły, lub znacznie zredukował częstotliwość połączeń do USA, przygotowują się do odbudowania siatki lotów sprzed pandemii.

W sezonie letnim, połączenia bezpośrednie LOTu do USA dostępne będą do Chicago, Los Angeles, Miami, Newark i Nowego Jorku-JFK z Warszawy, Chicago i Nowego Jorku-JFK z Krakowa oraz Newark z Rzeszowa. Wznowienie trasy Warszawa – San Francisco powrócić ma dopiero w siatce zimowej, od 1 listopada.

Czytaj także:

Loty do USA w czasie pandemii – koronawirus a zasady wjazdu do Stanów Zjednoczonych.

Ten artykuł był ostatnio aktualizowany 21. czerwca, 2021