Polonijne wydarzenia w USA w 2020

Licząca sobie blisko 10 milionów osób społeczność polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych jest niezwykle aktywna jeśli chodzi o podtrzymywanie ducha [...]