Polonia w Nowym Jorku

Pomimo, że tradycyjnie to Chicago uznawane jest za najbardziej „polskie” miasto Stanów Zjednoczonych, to Nowy Jork od jakiego już czasu wysuwa się pod tym względem na prowadzenie.

Szacuje się, iż obecnie liczba Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia w Nowym Jorku wynosi już 213 tyś. osób. Jest to nieznacznie więcej, niż liczy sobie Polonia w Chicago (obecnie około 210 tyś.).

Polonia w Nowym Jorku Greenpoint

Greenpoint Nowy Jork: polskie akcenty w północnej części Brooklynu.

W polskiej dzielnicy Nowego Jorku, Greenpoincie, zauważalne są podobne trendy jak w jej chicagowskim odpowiedniku, Jackowie: część Polonii opuściła je w ostatnich dekadach na rzecz przedmieść oferujących lepszą jakość życia dla rodzin, jak również na rzecz rynków pracy w innych krajach. Polacy, lub osoby polskiego pochodzenia, którzy zdecydowali się tu jednak zostać tworzą dobrze zorganizowaną społeczność podtrzymującą głęboko zakorzenione w polskiej historii i kulturze tradycje. Obecnie polskie społeczności zamieszkują też inne dzielnice Nowego Jorku, w tym Middle Village, Williamsburg, Ridgewood, Maspeth oraz Staten Island.

Polscy emigranci zaczęli masowo ściągać do Nowego Jorku, a w szczególności na silnie uprzemysłowiony Greenpoint właśnie już w XIX w. uciekając przed biedą i brakiem stabilizacji politycznej w ojczyźnie. Tym, co wyróżniało pierwsze fale emigracji z Polski od innych nacji, była chęć powrotu w przyszłości do kraju, o ile tylko sytuacja na to zezwoli. Tęsknota za krajem raz wysiłek włożony w podtrzymywania tożsamości narodowej zaowocowały stworzeniem polskiego „zaplecza” w Nowym Jorku: szkół, kościołów, instytucji kulturalnych i finansowych wspomagających rodaków. Wiele z nich przetrwało do czasów współczesnych.

Organizacje polonijne w Nowym Jorku

Niektóre z najważniejszych instytucji kulturalnych Polonii w Nowym Jorku to:

Kongres Polsko-Amerykański Oddział Nowy Jork / Polish American Congress. Jedna z największych struktur polonijnych w USA, zrzeszająca blisko 3 tysiące organizacji, fundacji oraz osób prywatnych.

Polski Instytut Kulturalny w Nowym Jorku / Polish Cultural Institute New York. Powstały w 2000 roku, jako misja dyplomatyczna polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych instytut ma na celu propagowanie wiedzy o polskiej kulturze i sztuce współczesnej, w wielorakich jej aspektach, wśród publiczności amerykańskiej. Jest częścią sieci narodowych instytutów kultury EUNIC.

Centrum Polsko-Słowiańskie / Polish Slavic Center. Organizacja zajmująca się promocją polskiej kultury i nauki; posiada także program stypendialny dla młodzieży.

Polski Instytut Naukowy w Ameryce / Polish Institute of Arts and Sciences of America. Powołana do życia w 1942 roku instytucja non-profit skupia się na promocji współpracy i zacieśnianiu więzów pomiędzy społecznością naukową polską i amerykańską. Zrzesza wielu naukowców i grono akademickie polskiego pochodzenia w USA, jak również wybitne postacie polskiej kultury.

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce / Józef Piłsudski Institute of America. Instytut skupia się na działalności archiwalnej i badawczej dotyczącej historii relacji polsko-amerykańskich. W zbiorach jego biblioteki znajduje się ponad 20 tysięcy dzieł i publikacji. Prowadzi także działalność edukacyjną, szerząc wiedzę na temat historii polski oraz działalność społeczną.

Fundacja Kościuszkowska / The Kościuszko Foundation. Jedna z najważniejszych polsko-amerykańskich organizacji o charakterze oświatowym; zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także działalnością badawczą, edukacyjną i stypendialną.

POMOC (Polonias Organized to Minister to Our Community. Organizacja z siedzibą na Brooklynie niesie pomoc socjalną, w zakresie imigracji oraz edukacji. Swoją działalność kieruje do społeczności polskiej i polskiego pochodzenia, choć nie tylko.

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Jorku

Opiekę nad obywatelami polskimi w Nowym Jorku sprawuje konsulat generalny położony przy 233 Madison Avenue.

Konsulem generalnym w chwili powstawania artykułu był Adrian Kubicki.

Oprócz stanu Nowy Jork, okręg konsularny konsulatu obejmuje także stany: Connecticut, Delware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Ohio, Pensylwania, Rhode Islands i Vermont.

Polonia w Nowym Jorku – przydatne portale internetowe

Wiele przydatnych informacji dla Polaków w Nowym Jorku znaleźć można na specjalistycznych portalach. Prawdziwym kompendium wiedzy dla emigrantów, lecz także turystów z Polski w Big Apple okażą się, między innymi:

Polska prasa i radio w Nowym Jorku

Polskie restauracje i sklepy w Nowym Jorku

Ci, których podczas pobytu w Nowym Jorku zatęsknią za polskim jedzeniem, znajdą na terenie miasta sporo polskich restauracji. Poniżej, niektóre z nich.

Polskie restauracje Nowy Jork:

Znane z kraju specjały kupić można także w zadziwiająco dobrze zaopatrzonych polskich sklepach w Nowym Jorku, takich jak, między innymi, Lajkonik, Biedronka (niezwiązana w żaden sposób z siecią portugalskich dyskontów) czy też Polbridge. Wszystkie trzy położone są na Brooklynie.

Czytaj także: